Δισκοκριτικές
Δισκοκριτική Big Wreck - Grace Street Big Wreck - Grace Street
  Our Score: 72/100
Δισκοκριτική John Garcia - The Coyote who spoke in tongues John Garcia - The Coyote who spoke in tongues
  Our Score: 70/100
Δισκοκριτική Alter Bridge - The Last Hero Alter Bridge - The Last Hero
  Our Score: 80/100
Δισκοκριτική The Mission - Another Fall from Grace The Mission - Another Fall from Grace
  Our Score: 90/100
Δισκοκριτική Wovenhand - Star Treatment Wovenhand - Star Treatment
  Our Score: 78/100
Δισκοκριτική Nightstalker - As Above So Below Nightstalker - As Above So Below
  Our Score: 72/100


Δραστηριότητα mF

Xρήστος Τσάνταλης πρόσθεσε ένα νέο άρθρο Συνέντευξη με του Legion Massacre

17 ώρες πριν

Xρήστος Τσάνταλης πρόσθεσε ένα νέο άρθρο The Tea Party - Transmission 20 years..

1 ημέρα πριν

Xρήστος Τσάνταλης πρόσθεσε ένα νέο άρθρο Out Now Radar, Jerry Cantrell - Job to do

2 εβδομάδες πριν

Xρήστος Τσάνταλης πρόσθεσε ένα νέο άρθρο Big Wreck - Grace Street

2 εβδομάδες πριν

Xρήστος Τσάνταλης πρόσθεσε ένα νέο άρθρο John Garcia - The Coyote who spoke in tongues

2 εβδομάδες πριν